2023.02 | COFIX | 은행연합회
단기COFIX
3.61 %
전기대비 -0.18 4.75%
10Y
Max

INDEXerGO
기간 2012.12 ~ 2023.02
날짜 단위(%) 전기대비 전년대비
2023.02.01 3.61
-0.18
-4.75%
-0.45
-11.08%
2023.01.27 3.79
-0.05
-1.30%
-0.09
-2.32%
2023.01.18 3.84
-0.13
-3.27%
0.00
0.00%
2023.01.11 3.97
-0.09
-2.22%
+ 0.44
12.46%
2023.01.04 4.06
+ 0.10
2.53%
+ 0.75
22.66%
2022.12.28 3.96
-0.21
-5.04%
+ 0.45
12.82%
2022.12.21 4.17
-0.13
-3.02%
+ 1.08
34.95%
2022.12.14 4.30
+ 0.13
3.12%
+ 1.34
45.27%
2022.12.07 4.17
+ 0.07
1.71%
+ 1.31
45.80%
2022.11.30 4.10
0.00
0.00%
+ 1.28
45.39%
2022.11.23 4.10
+ 0.02
0.49%
+ 1.41
52.42%
2022.11.16 4.08
+ 0.02
0.49%
+ 1.32
47.83%
2022.11.09 4.06
+ 0.18
4.64%
+ 1.42
53.79%
2022.11.02 3.88
+ 0.04
1.04%
+ 1.30
50.39%
2022.10.26 3.84
+ 0.31
8.78%
+ 1.27
49.42%
2022.10.19 3.53
+ 0.22
6.65%
+ 0.98
38.43%
2022.10.13 3.31
-0.20
-5.70%
+ 0.99
42.67%
2022.10.06 3.51
+ 0.42
13.59%
+ 1.45
70.39%
2022.09.28 3.09
+ 0.13
4.39%
+ 0.93
43.06%
2022.09.21 2.96
+ 0.10
3.50%
+ 0.95
47.26%
2022.09.15 2.86
+ 0.04
1.42%
+ 0.88
44.44%
2022.09.07 2.82
+ 0.13
4.83%
+ 0.83
41.71%
2022.08.31 2.69
-0.07
-2.54%
+ 0.72
36.55%
2022.08.24 2.76
+ 0.12
4.55%
+ 0.94
51.65%
2022.08.18 2.64
+ 0.06
2.33%
+ 0.84
46.67%
2022.08.10 2.58
+ 0.01
0.39%
+ 0.77
42.54%
2022.08.03 2.57
+ 0.02
0.78%
+ 0.87
51.18%
2022.07.27 2.55
+ 0.23
9.91%
+ 0.86
50.89%
2022.07.20 2.32
+ 0.26
12.62%
+ 0.62
36.47%
2022.07.13 2.06
-0.10
-4.63%
+ 0.52
33.77%
2022.07.06 2.16
+ 0.15
7.46%
+ 0.61
39.36%
2022.06.29 2.01
+ 0.03
1.52%
+ 0.49
32.24%
2022.06.22 1.98
-0.01
-0.50%
+ 0.44
28.57%
2022.06.15 1.99
+ 0.02
1.02%
+ 0.38
23.60%
2022.06.09 1.97
+ 0.15
8.24%
+ 0.40
25.48%
2022.06.02 1.82
+ 0.02
1.11%
+ 0.25
15.92%
2022.05.25 1.80
-0.01
-0.55%
+ 0.26
16.88%
2022.05.18 1.81
+ 0.11
6.47%
+ 0.26
16.77%
2022.05.11 1.70
+ 0.01
0.59%
+ 0.08
4.94%
2022.05.04 1.69
-0.01
-0.59%
+ 0.17
11.18%
2022.04.27 1.70
+ 0.16
10.39%
+ 0.14
8.97%
2022.04.20 1.54
-0.01
-0.65%
+ 0.14
10.00%
2022.04.13 1.55
+ 0.03
1.97%
+ 0.10
6.90%
2022.04.06 1.52
-0.02
-1.30%
+ 0.07
4.83%
2022.03.30 1.54
-0.07
-4.35%
+ 0.05
3.36%
2022.03.23 1.61
+ 0.04
2.55%
+ 0.13
8.78%
2022.03.16 1.57
0.00
0.00%
+ 0.17
12.14%
2022.03.10 1.57
+ 0.03
1.95%
+ 0.10
6.80%
2022.03.03 1.54
-0.01
-0.65%
+ 0.29
23.20%
2022.02.23 1.55
-0.07
-4.32%
+ 0.27
21.09%
2022.02.16 1.62
+ 0.10
6.58%
+ 0.37
29.60%
2022.02.09 1.52
-0.04
-2.56%
+ 0.39
34.51%
더보기
정보
출처 : 은행연합회
주석
- COFIX(Cost of Funds INDEX)
은행들의 자금조달 관련 정보를 기초로 산출되는 자금조달비용지수
ㅇ 공시시작일 : 신규취급액기준 및 잔액기준(2010.2.16), 신잔액기준(2019.7.15), 단기(2012.12.20)
ㅇ 주기 : 월(신규취급액기준/ 잔액기준/ 신 잔액기준), 주(단기COFIX)
ㅇ COFIX 정보제공은행 : 신한은행, 우리은행, SC제일은행, 하나은행, KB국민은행, 한국씨티은행, NH농협은행, IBK기업은행

최종확인날짜
2023-02-06 21:40:16